Profesionálne preklady a tlmočenia poľského, českého a slovenského jazyka

 

Prekladmi a tlmočením sa zaoberám od roku 1998.

 

Moja ponuka je určená firmám spolupracujúcim s Poľskom, Čechami a Slovenskom, prekladateľským agentúram, súkromným osobám, samosprávam a štátnym inštitúciám a orgánom.

 

Srdečne Vás pozývam ku spolupráci a k využitiu mojej ponuky!

 

Preklady a tlmočenia z českého, poľského a slovenského jazyka a naopak, ktoré som vykonal a vykonávam.

 

Písomné preklady:

 • právne akty, zmluvy,
 • obchodné, ekonomické a právne texty,
 • obchodné informácie,
 • technické texty,
 • internetové stránky,
 • reklamné materiály,
 • korešpondencia a iné druhy textov,
 • vykonávam korektúru textov.

 

Ústne tlmočenia:

 • konferenčné simultánne tlmočenia,
 • konzekutívne,
 • obchodné jednania,
 • doprovod počas výletov,
 • telefonické rozhovory.

 

Na všetky vykonávané preklady a tlmočenia sa vzťahujú právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a obchodného tajomstva, ktoré je neprístupné tretím osobám. Vlastním potvrdenie o preškolení z bezpečnosti kategórie dôverné.

 

MÁM ZÁUJEM O PONUKU