Profesionální překlady a tlmočení polského, českého a slovenského jazyka

 

Překlady a tlumočením se zabývám od roku 1998.

 

nabídka je určena firmám spolupracujícím s Polskem, Čechami a Slovenskem, překladatelským agenturám, soukromým osobám, samosprávám a státním institucím a orgánům.

 

Srdečně Vás zvu ke spolupráci a k využití mé nabídky!

 

Překlady a tlumočení z českého, polského a slovenského jazyka a obráceně, které jsem provedl a provádím.

 

Písemné překlady:

 • právní akty, smlouvy,
 • obchodní, ekonomické a právní texty,
 • obchodní informace,
 • technické texty,
 • internetové stránky,
 • reklamní materiály,
 • korespondence a jiné druhy textů,
 • provádím korekturu textů.

 

Ústní tlumočení:

 • konferenční simultánní tlumočení,
 • konzekutivní,
 • obchodní jednání,
 • doprovázení během výletů,
 • telefonické rozhovory.

 

Na všechny prováděné překlady a tlumočení se vztahují právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a obchodního tajemství, jenž je nepřístupna třetím osobám. Vlastním potvrzení o proškolení z bezpečnosti kategorie důvěrné.

 

MÁM ZÁJEM O NABÍDKU