Úradný preklad z/do poľského jazyka
19,92 €

Úradný preklad z/do českého jazyka
13,28 €

Úradný preklad z českého do poľského jazyka a naopak
26,56 €

 

Cena za normostranu, ktorá zahŕňa 1800 znakov s medzerami hotového textu (začatá stránka sa počíta ako celá strana) v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Zb. Z.

 

Tlmočenie

Cena tlmočenia závisí od viacerých faktorov, najmä na terminologickej a odbornej náročnosti prekladanej témy. Cenovú ponuku pripravujem vždy individuálne na základe poskytnutých údajov o konkrétnej objednávke.

 

V prípade obyčajných prekladov platia nasledujúce ceny:

  • preklad do poľského jazyka: 12 – 15 € za jednu normostranu
  • preklad do českého, slovenského jazyka: 12 – 15 € za jednu normostranu

 

Rozšírenie obyčajných prekladov:

  • expresný preklad + 50 % ceny
  • korektúra prekladu 50 % ceny

 

(základom pre výpočet je normostránka obsahujúca 1800 znakov s medzerami hotového prekladu).

 

Uvedené ceny považujte za východzie ceny, na ktoré môže mať vplyv stupeň ťažkosti textu a termín vyhotovenia. Môžu sa zmeniť (smerom hore alebo dole) v závislosti od povahy konkrétnej objednávky (počtu strán, termínu vyhotovenia, stupňa ťažkosti a pod.).

 

Ponúkam zľavy pre stálych zákazníkov!